Vid köp eller försäljning

BYTE AV ÄGARE TILL FASTIGHET

Om den nye ägaren vill behålla de tjänster via Sannäsfiber som den gamle ägaren haft ska följande göras:

 

  • Fyll i blanketten ”överlåtelse av fastighet” som finns under fliken ”dokument” på Sannäs Fibers hemsida
  • Den gamla ägaren till fastigheten ringer Telia, 90 200 och säger upp tjänsterna hos Telia.
  • Den gamla ägaren ska lämna kvar mediakonverterare, router och TV-box. Dessutom ska kuvertet med TV koder överlämnas till den nya ägaren
  • Den nya ägaren till fastigheten ringer Telia, 90 200 och beställer de kollektiva tjänster som Sannäs fiber har avtalat med Telia. Om den gamla ägaren inte lämnat över kuvertet med TV-koder kan Sannäsfiber försöka få fram nya koder.

 

OBS: Om den nya ägaren inte är svensk medborgare måste hen först få ett fiktivt personnummer hos Telia. Hur man ska agera för att få det beskrivs på annat ställe på Sannäs Fibers hemsida

 

Klicka här för att komma till dokument.