Fullmakt Material

 

Fullmakt

Undertecknad lämnar härmed fullmakt för

Namn: _______________________________________

Personnummer: _______________________________

att hämta kvittera ut följande utrusning för min räkning.

Gateway, RGW Technicolor (TG 799) = Router

 Digitalbox Motorola VIP 1003.

OBS: Den som erhåller fullmakt skall kunna legitimera sig.

Fullmaktsgivare:

Namn; ____________________________________________

Fastighetsbeteckning: ________________________________

Datum: ___________________________________________

Namnteckning: _____________________________________

Tel nummer om det uppstår problem: __________________________________

Bevittning av namnteckning.

Namnteckning;………………………….. ………………………………

Namn:

Adress: __________________________________________________________

Postadress: _______________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________