Info Hamta Utrustning

 

Bästa fibermedlem

Hej –glada nyheter

Nu närmar sig dagen D = Driftsättningav Sannäsfiber fibernätden 8/4-2014

Steg 1. Hämta utrustning

För dig som bor på den östra sidan av Sannäsfjorden, d.v.s. från Vrångeröd, Säm, Arendal, Håkeby, Knäm, Sannäs, Mjölkeröd och hela vägen ut till Raftö, är det dags att hämta den utrustning du skall ha inne i huset.

Du hämtar utrustningen på Mjölkeröds gård vid någonav de angivna tiderna nedan. Då kommer det att finnas personal på plats för att lämna ut utrustningen.

Vi ber Dig respektera tiderna nedan.

När du hämtar utrustningen måste du ha med dig dessa uppgifter;

Det är viktigt att du kan din fastighetsbeteckning och att du kan legitimera dig.

 Om du inte kan hämta utrustningen själv måste du hämta den med hjälp av ombud. Det är då viktigt att ombudet har fått fullmakt av dig och kan legitimera sig.

Tider för hämtningav utrustning;

Lördagen 29:e mars,mellan klockan 10.00 –12.00

 Lördagen 5:e april, mellan klockan 10.00 –12.00

 Fredagen 18:e april,mellan klockan 10.00 –12.00

Välkomna

Din utrustning fungerar inte förrän du installerat den på rätt sätt

Steg 2. Telia monterar fiberkonverter hemma hos Dig.

Telia (Imtech) kontaktar Dig för att bestämma tid för ett besök.Som fastighetsägare, ansvarar du för attTelia (Imtech);

o får tillträde till din fastighet. Du måste alltså på något sätt se till att Telias personal får tillträde till din fastighet.

o får tillgång till ström (220V)intill platsen där fiberkonvertern skall monteras.

 Vid detta besökkommer Telia (Imtech) att;

o montera en fiberkonverter, (Telia (Imtech) har med sig fiberkonvertern)

o kontrollera att uppkopplingen fram till din fasighet och fiberkonvertern fungerar.

o OBS:Telia (Imtech) personal utför inte någon installation/kabeldragningav denutrustningdu hämtat på Mjölkeröd. Du kan inte använda utrustningen innan Telia ( Imtech )har monterat fiberkonverternhemma hos dig.

Steg 3. Montage av den utrustning Du hämtat på Mjölkeröd

Enligt Telia är själva installationen enkel att utföra själv men om du behöver hjälp så ingår installationshjälp i avtalet med Telia. Du kan få hjälp av Telias tekniker med att koppla in din tv, dator och telefon. Boka en tid via närmaste Teliabutik eller kontakta Telias kundtjänst på telefon 020-755 766 för att få ett kostnadsfritt besök av tekniker. Tänk på att ha tv-koderna till hands vid besöket.

1. Du ansvarar för att installera utrustningen. Se ovan om du behöver hjälp.

2. För att kunna starta upp anläggningen behöver du koden som du får ifrån Telia.

3. Koden får du genom något av nedanstående alternativ

Kommer i kuvert ifrån Telia.

O B S !Tidigast8/4-14 ringa Telia kundtjänst tel. 020-755766 och beställa installationshjälp

 Aktivera tjänsterna med hjälp av dindator/nätet"datorn måste vara kopplad tillfiberkonvertern/Gateway antingen med nätverkskabel eller trådlöst/WIFI". När man startar ex. Internet Explorer, Firefoxeller annan web läsare så kommer man automatiskt till Telias sida där man registrerar sig fyll i ort/gatuadress/gatunummer och följ anvisningarna+ vilka tjänster man vill ha.

Nu börjar det roliga och det vi alla jobbat för och väntat på. Du kan ringa, surfa, och titta på TV.

Sannäs 2014.03.22

Bästafiber hälsningar

Styrelsen Sannäs Fiber Ekonomisk Förening

Michael Ekman

Ordförande Sannäsfiber