Bli medlem

Huvudutbyggnaden av vårt fibernät är snart avklarat. Vi har när detta skrivs i augusti 2015 ca 20 medlemmar ytterligare att ansluta. När de är anslutna har alla de c:a 800 stycken som från början beslutade att skaffa fiber fått sin anslutning. Men vi kommer också efter denna huvudfas att antaga nya medlemmar och ansluta dem till vårt fibernät, vilket vi beräknar blir till hösten 2015. Vi anser det inte troligt att vi kommer att få mer bidrag från länsstyrelsen för nya anslutningar. Som vi gjorde klart från början kommer de som vill ansluta sig efter att huvudutbyggnaden är klar att få betala hela kostnaden.

Vi har valt att göra som andra fiberföreningar när vi prissatt ny anslutning.

I vårt fall kommer det att kosta 21 000 SEK plus dragning av fiberslang  från vårt närmaste skåp till medlemmens hus.

 

Så här blir ni medlemmar!

 Betala in 300 kronor ( 100 kronor i insatsbelopp + 200 kronor i årsavgift ) till bankgiro nr. 691-7082.
 BIC: SWEDSESS        IBAN: SE60 8000 0835 1900 3849 7756