Om oss

Om oss

Vi är en ekonomisk förening som ansvarar för ett fibernät omkring Sannäsfjorden. Området begränsas i söder av Sövall i Grebbestad, i norr av Raftön och i öster av E-6. F.n. består föreningen av ca 1000 anslutningar och ökar med ett 40-tal per år.

Det tekniska underhållet och utbyggnad av nätet samt administration sköts av underleverantörer.

Styrelse 2019 – 2020

 • Ordförande; Kjell-Ove Blom
 • Kassör; Lars Nordström
 • Sekreterare; Ingemar Andersson
 • Styrelsemedlemmar;
  • Rolf Arvidsson,
  • Lars Eklund,
  • Hanne Maeland,
  • Lars Nordström,
  • Anders Ståhlbom