Varför fiber?

Länk: ByNet

 

huset.jpg

 

Boende vid kusten bör ha minst lika stort behov av bredband som boende i tätorter. Eftersom bredbandsutbyggnaden fortfarande är i sin linda har marknadskrafterna
fokus på volym och därmed tätorter. Test

Fiberinstallation i glesbygd med traditionellt byggsätt ger för höga kostnader för den enskilde abonnenten. Resultatet blir tillfälliga lösningar med ADSL eller icke kabel-
bunden teknik.