Projektet stängt

Nya medlemmar är välkomna att lämna in intresseanmälan till [javascript protected email address].


Vi får inte några bidrag från länsstyrelsen för grävningsarbeten efter årsskiftet och vi måste bli klara med inkoppling av nuvarande medlemmar så att de har fungerande tjänster. Alla fakturor från våra entreprenörer måste också ha kommit in så att styrelsen har alla kostnader under kontroll.