Viktig Information

29/6 - 2015

Kom ihåg att mejla oss på sannasfiber@gmail.com om ni byter ut er e-postadress. Kom ihåg att skriva den fastighetsbeteckning det gäller. 

----------------------------------------------------------------------------------------

6/7 - 2015

Från och med nu har vi höjt månadskostnaden till 350 kronor. Detta har vi gjort för att klara av framtida kostnader av drift- och underhåll av vårt fibernät. Kostnade för Telia är den samma 249:- / månad. Avgiftshöjningen gäller avgiften för drift och underhåll av fibernätet.

25/6 - 2015

Från och med nu kommer vi att  ta ut en avgift för er som väljer pappersfaktura.

Detta för att täcka kostnader för arbete, papper, kuvert och porto.

Om ni vill undvika denna kostnad kan vi mejla er faktura istället.

Skicka oss en uppdaterad mejl-adress.

Avgift för pappersfaktura är förnärvarande 30 SEK per faktura

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Rutin för att få fiktivt personnummer för norska medborgare

 

Telias datorsystem är uppbyggda runt svenska personnummer. För utländska medborgare som vill finnas med i Telias register har Telia introducerat vad de kallar fiktiva personnummer. När Sannäs fiber har kopplat in fibern till en fastighet till sitt fibernät har medlemmen tillgång till TV med hjälp av de koder som medlemmen fått. Oftast vill medlemmen också ha telefon och internet access. Dessa tjänster öppnas av Telia när medlemmen ringer kundtjänst 90200. Det är då som varje utländsk medborgare måste skaffa ett sådant fiktivt personnummer. Det görs allra bäst på en Telia butik. Men då det kan vara långt till en Telia butik kan beställning av ett fiktivt personnummer också göras genom att ringa Telias kundtjänst 90 200. Kundtjänst kommer att fråga efter namn, norskt personnummer, e-mailadress och permanent adress.  Ha därför dessa uppgifter till hands. Ange också att det gäller de kollektiva tjänster som Sannäs fiber har tecknat med Telia i avtal nr KO76734. Be personen på kundtjänst att kontakta back-office till kundtjänst för att de ska utfärda det fiktiva personnumret. Det fiktiva personnumret sänds av Telia till medlemmen på e-mail.

Men även med fiktivt personnummer finns det begräsningar i tillgången till Telias utbud. Det går t ex inte att få tillgång till Mitt Telia. Dit sänder Telia bekräftelser och passwords och kräver att det finns en svensk folkbokföringsadress för så känsliga uppgifter.  Det går inte heller att köpa produkter på kredit eller att använda tjänsten Play+.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Om olyckan är framme

Varje medlem är ansvarig för fiberkomponenter inom sin fastighet. Om innefibern skadas måste den bytas och svetsas om i uteboxen. Om fiberslangen på tomten skadas mycket kan det bli nödvändigt att blåsa ny fiber från Sannäs fibers skåp till uteboxen och svetsa om fibern på båda ställena. I båda dessa exempel och andra fall av skador på fibern inom den egna fastigheten kommer medlemmen att få betala kostnaden för att få fibern användbar igen.

Detta ansvar gäller emellertid inte utrustningen som Sannäs fiber levererat åt Telia. Telia äger och ansvarar för router, mediakonverterare och TV-box, förutsatt att medlemmen hanterat dem aktsamt. Om någon av dessa enheter skadas i t ex ett åsknedslag byter Telia ut den skadade enheten. Men om enheten skadas av att den t ex tappas i golvet är medlemmen ansvarig

VIKTIGT att man verkligen kollar om WAN-lampan på fiberkonvertern denna lyser innan man felanmäler till förening.

För att punkt 2 skall gå att applicera så gäller självklart att fibern är korrekt svetsad. (ej vänd). Anledningen till den för den oinvigde höga kostnaden är att NSI ändå måste felsöka ifrån er - nod för att se så allt verkligen är korrekt. Under förutsättning att allt är korrekt så utgår kostnaden enligt ovan.

Felanmälan görs på följande E-post  felanmalansf@gmail.com  

------------------------------------------------------------------------------------- 

Gammal information och gamla meddelanden finns här: Klicka här för att läsa