Vinterstopp

Bästa fibermedlem!

Vid styrelsemöte 2013.11.12 beslutade styrelsen att införa ett vinterstopp fr.o.m. 2013.11.18.
P.g.a. att Länsstyrelsen och Jordbruksverket är sena med utbetalningarna av de beviljade bidragen kommer vi att få brist på likvida medel. Därmed kommer vi inte att kunna betala våra entreprenörer och leverantörer för ytterligare arbeten. Därför tvingas vi göra ett tillfälligt stopp.

Även om stoppet föranleds av Länsstyrelsen och Jordbruksverket så är det ett behövligt/välkommet stopp som ger oss möjlighet att stämma av läget.
Vi har grävt i ca 7 månader efter förra vinterstoppet som förorsakades av tjäle.
Det har varit 7 intensiva månader som slitit hårt på de som jobbar ideellt bredvid sina ordinarie arbeten. På det sättet kommer det påtvingade stoppet lägligt. Det ger dem en chans att samla krafter och återhämta sig tills vi är igång igen, förhoppningsvis i mars/april 2014.

Inom några områden fortsätter arbetet utan stopp genom samförläggning med Tanums kommun och Fortum.

Bl.a. behöver vi;

  • Kontrollera totalt grävd/plöjd/fräst sträcka.
    Mätningen utförs bl.a. med hjälp av Metria som mäter in sträckorna med hjälp av GPS och ritar in dessa på Ledningskollen. Tyvärr har Metria mycket att göra eftersom det är många fiberföreningar som krigar om deras tjänster.
  • Kontrollera hur mycket som återstår att gräva/plöja.

Detta är nödvändiga uppgifter för att vi skall kunna stämma av ekonomin.

Först när vi fått kontroll på hur mycket arbete som är gjort och hur mycket som återstår kommer vi att kalla till en extra stämma. Vi kan dock i dagsläget inte säga när då Metria som hjälper oss med detta har mycket att göra.

Vår kassör, Susanne Johansson, har fått styrelsens uppdrag att förhandla fram en checkkredit för att stärka föreningens likviditet.
Styrelsen återkommer med ytterligare information inom kort.

Vi är nu uppe i över 700 medlemmar som betalt in 100:- i medlemsavgift varav 663 st. även betalt in 10.000:- i insats, ytterligare 3.000:- skall betalas in senast 30/11-2013.

Sannäs 2013.11.20

Bästa hälsningar

Styrelsen Sannäs Fiber Ekonomisk Förening

Michael Ekman
Ordförande

sannasfiber@gmail.com
http://www.sannäsfiber.se