Fiktivt personnummer för norska medborgare

Fiktivt personnummer för norska medborgare

Rutin för att få fiktivt personnummer för norska medborgare

Telias datorsystem är uppbyggda runt svenska personnummer. För utländska medborgare som vill finnas med i Telias register har Telia introducerat vad de kallar fiktiva personnummer. När Sannäs fiber har kopplat in fibern till en fastighet till sitt fibernät har medlemmen tillgång till TV med hjälp av de koder som medlemmen fått. Oftast vill medlemmen också ha telefon och internet access. Dessa tjänster öppnas av Telia när medlemmen ringer kundtjänst +46 771 990 200. Det är då som varje utländsk medborgare måste skaffa ett sådant fiktivt personnummer. Det görs allra bäst på en Telia butik. Men då det kan vara långt till en Telia butik kan beställning av ett fiktivt personnummer också göras genom att ringa Telias kundtjänst +46 771 990 200. Kundtjänst kommer att fråga efter namn, norskt personnummer, e-mailadress och permanent adress.  Ha därför dessa uppgifter till hands. Ange också att det gäller de kollektiva tjänster som Sannäs fiber har tecknat med Telia i avtal nr KO76734. Be personen på kundtjänst att kontakta back-office till kundtjänst för att de ska utfärda det fiktiva personnumret. Det fiktiva personnumret sänds av Telia till medlemmen på e-mail.

Men även med fiktivt personnummer finns det begräsningar i tillgången till Telias utbud. Det går t ex inte att få tillgång till Mitt Telia. Dit sänder Telia bekräftelser och passwords och kräver att det finns en svensk folkbokföringsadress för så känsliga uppgifter.  Det går inte heller att köpa produkter på kredit eller att använda tjänsten Play+


Comments are closed.