Omläggning av fiberkabel vid Brobygge, Säm 2020.09.12

Omläggning av fiberkabel vid Brobygge, Säm 2020.09.12

Lördag 12:e september 2020, kl. 08.00 – 14.00 kommer Tegab att bryta fiberuppkopplingen inom området på kartan nedan. Avbrottet orsakas av brobygget vid silket innebär att fiberslangen måste dras om.


Comments are closed.