Nätproblem / KAPACITETSBRIST

Nätproblem / KAPACITETSBRIST

SANNÄS FIBER EK. FÖR. 2021-03-05 

Av Jörgen Meijer, styrelsesuppleant i Sannäs Fiber och anställd hos ELON 

Som framgick av vårt meddelande i november förra året rapporterade ett flertal medlemmar att de upplevt problem med sitt nät i bostaden. Många ställde därför frågan om det kunde bero på kapacitetsbrist i nätet eller hos vår leverantör Telia. Vid förfrågan bekräftade företaget att man tidvis haft vissa kapacitetsproblem på grund av kraftigt ökande efterfrågan under pandemin via ökat hemarbete, distansundervisning med mera. 

Några medlemmar har emellertid ifrågasatt om problemen verkligen kan bero på kapacitetsbrist och vid direkt fråga svarar Telia nu att vi endast använder en bråkdel av vår tilldelade kapacitet. 

Hastighetsmätning med hjälp av Bredbandskollen i mobiltelefon kan ge missvisande resultat. Mätning skall utföras via kabelansluten dator för att ge tillförlitliga värden över uppmätta hastigheter, innan felanmälan till Telia. 

Jag har i mellantiden gjort ett antal hembesök hos medlemmar, som rapporterat störningar och funnit olika anledningar till dessa. I inget fall har vi funnit något problem i fiberförbindelsen fram till bostaden som går att härleda till Telia eller nätets kapacitet.

 Kontakta dock alltid Telias kundtjänst först för att utesluta att problemen kan hänföras till fiberuppkopplingen. 

Jag har funnit att problemen som regel kunnat härledas till fel i installationen i hemmiljön, men det kan ofta vara svårt att hitta orsaken på egen hand.

Kontrollera att du inte råkar vara ansluten till internet i till exempel gäststuga eller hos granne (om du anslutit dit vid ev. tidigare besök). Har du varit ansluten till grannes nätverk tidigare, ta bort det nätet från ”sparade nät”. 

Wi-Fi har begränsad räckvidd och är ofta utsatt för störningar. Har man problem med uppkoppling trots att man befinner sig i närheten av routern, så kan felet ligga hos routern. Ring Telias kundtjänst för hjälp med felsökning. 

Har ni fortfarande problem så kontakta gärna ett lokalt IT företag och be om hjälp. Förslag på företag i Tanum som kan hjälpa till: Axelssons El, Curator, ELON med flera. 

RUT-avdrag 50% gäller för arbetskostnad med IT- hjälp i hemmet för svenska medborgare. 

(Dokumentet uppdaterat 2021-03-05)


61 Replies to “Nätproblem / KAPACITETSBRIST”

 1. Pingback: buy lasix canada
 2. Pingback: cialis 5 mg dosage
 3. Pingback: wellbutrin price
 4. Pingback: cheap prednisone
 5. Pingback: diclofenac tablets
 6. Pingback: cetirizine generic
 7. Pingback: allopurinol 300mg
 8. Pingback: buy flonase 2023
 9. Pingback: generic celecoxib
 10. Pingback: furosemide
 11. Pingback: buy zofran canada
 12. Pingback: cialis 20mg sale
 13. Pingback: cialis 20mg online
 14. Pingback: 2 20mg tadalafil
 15. Pingback: cheapest prilosec
 16. Pingback: discount on flomax
 17. Pingback: generic neurontin
 18. Pingback: cheap diltiazem
 19. Pingback: buy amlodipine
 20. Pingback: raquel allegra buy
 21. Pingback: prednisolone
 22. Pingback: buy depakote er
 23. Pingback: buy generic cialis
 24. Pingback: 50mg viagra prices

Comments are closed.