Information Höjd nätavgift och ny administrativ avgift

Information Höjd nätavgift och ny administrativ avgift

Information till samtliga medlemmar

Vid Årsstämman söndagen den 12 juni beslöts att höja Nätavgiften med 100:- inkl. moms / månad. Nätavgiften blir därmed totalt 201:- inkl. moms/månad fr.o.m. 1 juli-2022 , se utdrag ur protokoll nedan. För Passiva anslutningar kvarstår 101:-/månad

Det innebär att på nästkommande faktura för perioden 2022.10.01 – 2022.12.31 kommer nätavgiften debiteras med 603:- plus 300:- för perioden 2022.07.01 – 2022.09.30 = Totalt 903:-

För medlemmar som betalar årsfaktura kommer ett tillägg om 600:- (för tiden 1juli – 31 dec. – 2022) att debiteras på nästkommande årsfaktura i början av oktober med förfallodag 31 december 2022. Det innebär 600:- + 2.412:- = Totalt 3.012:-

12. Beslut om årsavgift och andra avgifter (utdrag från årsmötesprotokoll)

Styrelsen föreslår en höjning av nätavgiften med 100:-/mån inkl. moms p.g.a.

  • Höga kostnader för utsättningar inför grävning
  • Kostnader för avgrävningar
  • Byte av batterier i noder
  • Utbyte av skåp
  • Etc

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsen förslag att höja Nätavgiften med 100:-/månad fr.o.m. 1 juli 2022.

Årsstämman beslöt, efter diskussion, att godkänna styrelsens förslag att ta ut en administrativ avgift vid Ägarbyte om 1.500:- inkl. moms.

Årsstämman beslöt att övriga avgifter skall vara oförändrade.

2022.06.16

Hälsningar

Styrelsen för Sannäs Fiber


Comments are closed.