Viktig information från Sannäs Fiber Ek. förening

Viktig information från Sannäs Fiber Ek. förening

Sannäs Fiber Ek. förening har beslutat att byta ut föreningens nuvarande redovisningsfirma. Avtal har tecknats med Fiberekonom Sverige AB (”Fiberekonomi”) som börjar sitt åtagande med utskick av fakturor den 1 november 2023.

Du kommer de närmaste dagarna att få ett mejl utskickat från noreply@fiberekonomi.se med inloggningsuppgifter till webbportalen för Fiberekonomi (portal.fiberekonomi.se) och det är mycket viktigt att du kontrollerar att alla dina uppgifter har blivit korrekt registrerade. 

När du loggar in i Fiberekonomis webbportal (portal.fiberekonomi.se) kommer du själv att kunna rätta vissa uppgifter som eventuellt har blivit felaktiga eller är inaktuella. Finns det fel i uppgifter som du inte kommer åt att justera, kontakta då Sannäs Fibers administratörer för webbportalen, se nedan.

Har du ingen mejladress eller någon dator kan du få hjälp av Sannäs Fibers administratörer, se nedan, att kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta.

Om du bor utanför Sverige är det särskilt viktigt att vi har en mailadress till dig. Det är dyrt att skicka brev utomlands och postgången tar ofta lång tid.

Betalning

När du betalar din faktura, är det viktigt att du anger OCR-nr vid betalning. Använder du (i) manuella inbetalningskort, (ii) skriver fel OCR-nr eller (iii) gör betalning från utlandet, tvingas Fiberekonomi hantera dessa inbetalningar manuellt (dessa tre kallas härefter ”Manuell inbetalning”). Fiberekonomi tar ut en extra kostnad för ”Manuell inbetalning” och därför kommer vi, i förekommande fall, att lägga på en avgift för ”Manuell inbetalning” (för närvarande är den 50 kr) på nästkommande faktura.

E-faktura och Autogiro kan endast hanteras från svenska banker och då krävs också ett giltigt svenskt personnummer.

Om allt fungerar som planerat så behöver du inte göra något förutom att gå in på Fiberekonomis webbportal (portal.fiberekonomi.se) och kontrollera dina kontaktuppgifter enligt ovan. Det vill säga, de som fått E-fakturor, epost-fakturor eller brevfakturor tidigare kommer få samma typ av faktura den 1 november 2023.

Fiberekonomi kommer att skicka ut sina e-post-fakturor från noreply@fiberekonomi.se. Kontrollera att dina fakturor inte hamnar i skräppost.

Fakturaval

I webbportalen kommer du att kunna välja faktureringsmetod.

Vi föreslår att du väljer autogiro alternativt E-faktura. Vill du göra ett val måste du göra det senast 30 oktober för att det skall gälla redan för nästkommande faktura som går ut 1 november.

Hur ändrar jag fakturametod?

  1. Autogiro – du ansöker via din internetbank om du vill ha autogirobetalning.

  2. E-faktura (direkt till din internetbank) – Logga in i portal.fiberekonomi.se och ändra under fliken ”Fakturaval” från menyn ”Mina sidor”. Du måste även ange vilken bank du har, så att fakturorna skickas till rätt bank. Du kan INTE beställa E-faktura i din internetbank, bara på Fiberekonomis portal.

  3. e-postfaktura (pdf faktura skickas till din epost) – Logga in i portal.fiberekonomi.se och ändra under fliken ”Fakturaval” från menyn ”Mina sidor”. Du måste klicka på knappen ”Skicka verifieringskod till angiven e-post”.  Vi kan då kontrollera att rätt e-postadress är registrerad för dig.

  4. Brevfaktura – får du om du haft det tidigare. Fiberekonomi tar ut en extra kostnad för brevfakturor och därför kommer vi att lägga på en ”Avgift brevfaktura” som för närvarande är 60 kr.

Med vänlig hälsning

Sannäs Fiber Ek. förening

Får du problem, kontakta då någon av oss:

Jörgen Meijer
Greby 13
457 95 Grebbestad
Mobil: 070-8434973
epost: sannasfiber@gmail.se  
Ingemar Andersson
Norrsundsvägen 15
457 73 Havstenssund
Mobil: 073-5336930
epost: sannasfiber@gmail.se  

Denna information har bifogats brevfakturan till dem som inte har anmält någon mejladress till oss.


Comments are closed.