Författare: Ingemar Andersson

Underhållsarbete Havstenssund

Underhållsarbete Havstenssund

På grund av ett skadat skåp och fiber i Havstensund som måste bytas ut så kommer det bli avbrott på er internet uppkoppling natten mellan den 10 & 11 juni.

De områden som berörs är Havstenssund, Gullbringa, Viken och öarna utanför Havstenssund.

Arbetet påbörjas kl 22:00 och väntas vara klart 08:00 dagen därpå. Arbetet kommer att pågå hela natten och uppkopplingen kan komma och gå.

Hälsningar,

Sannäs Fiber

Information Tvillingabonnemang 2021.04.23

Information Tvillingabonnemang 2021.04.23

Hej Fibermedlem!

2021.04.24

Som du säkert noterat har Telia skickat ut information om en kostnad på 129:-/månad för Tvillingabonnemang. Informationen berör alltså bara dig som har mer än en TV.

Vi har varit i kontakt med Telia idag och de kommer inte att debitera våra medlemmar för tvillingabonnemang under avtalsperioden fram till 2024-04-09.

Du skall alltså inte betala för tvillingabonnemang. Om du ändå skulle bli debiterad så kontakta Telia på telefon 020-20 20 70

Bästa hälsningar

Sannäs Fiber Ekonomisk Förening

Planerade inkopplingar / Blåsningar 2021

Planerade inkopplingar / Blåsningar 2021

INKOPPLINGAR APRIL 2021

innerfiber, ute box och slang klart 2021-04-09

Blåsning 2021-04-16

Svetsat klart 2021-04-20

Inkoppling  2021-04-29,30

Inkopplingar juni 2021

Innerfiber , ute box och slang klart 2021-06-04

Blåst klart 2021-06-15

Svetsat klart 2021-06-18

Inkoppling  2021-06-23,24

Inkopplingar oktober 2021

Innerfiber, ute box och slang på plats  2021-10-01

Blåst klart 2021-10-12

Svetsat klart 2021-10-15

Inkoppling  2019-10-25, 26

Inkopplingar januari 2022

Innerfiber, ute box och slang klart 2022-01-07

Blåst klart 2022-01-14

Svetsat klart 2022-01-20

Inkoppling 2022-01-26,27

Nätproblem / KAPACITETSBRIST

Nätproblem / KAPACITETSBRIST

SANNÄS FIBER EK. FÖR. 2021-03-05 

Av Jörgen Meijer, styrelsesuppleant i Sannäs Fiber och anställd hos ELON 

Som framgick av vårt meddelande i november förra året rapporterade ett flertal medlemmar att de upplevt problem med sitt nät i bostaden. Många ställde därför frågan om det kunde bero på kapacitetsbrist i nätet eller hos vår leverantör Telia. Vid förfrågan bekräftade företaget att man tidvis haft vissa kapacitetsproblem på grund av kraftigt ökande efterfrågan under pandemin via ökat hemarbete, distansundervisning med mera. 

Några medlemmar har emellertid ifrågasatt om problemen verkligen kan bero på kapacitetsbrist och vid direkt fråga svarar Telia nu att vi endast använder en bråkdel av vår tilldelade kapacitet. 

Hastighetsmätning med hjälp av Bredbandskollen i mobiltelefon kan ge missvisande resultat. Mätning skall utföras via kabelansluten dator för att ge tillförlitliga värden över uppmätta hastigheter, innan felanmälan till Telia. 

Jag har i mellantiden gjort ett antal hembesök hos medlemmar, som rapporterat störningar och funnit olika anledningar till dessa. I inget fall har vi funnit något problem i fiberförbindelsen fram till bostaden som går att härleda till Telia eller nätets kapacitet.

 Kontakta dock alltid Telias kundtjänst först för att utesluta att problemen kan hänföras till fiberuppkopplingen. 

Jag har funnit att problemen som regel kunnat härledas till fel i installationen i hemmiljön, men det kan ofta vara svårt att hitta orsaken på egen hand.

Kontrollera att du inte råkar vara ansluten till internet i till exempel gäststuga eller hos granne (om du anslutit dit vid ev. tidigare besök). Har du varit ansluten till grannes nätverk tidigare, ta bort det nätet från ”sparade nät”. 

Wi-Fi har begränsad räckvidd och är ofta utsatt för störningar. Har man problem med uppkoppling trots att man befinner sig i närheten av routern, så kan felet ligga hos routern. Ring Telias kundtjänst för hjälp med felsökning. 

Har ni fortfarande problem så kontakta gärna ett lokalt IT företag och be om hjälp. Förslag på företag i Tanum som kan hjälpa till: Axelssons El, Curator, ELON med flera. 

RUT-avdrag 50% gäller för arbetskostnad med IT- hjälp i hemmet för svenska medborgare. 

(Dokumentet uppdaterat 2021-03-05)

E-faktura

E-faktura

Nu har du möjlighet att välja E-faktura. Gå in på Din bank och registrera Dig för Sannäs Fiber Ekonomisk förening så får du fakturan direkt till Din internetbank. Exemplet nedan, framtaget av Christer Westman, avser Swedbank . Övriga banker har liknande rutiner.