Författare: Ingemar Andersson

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Sannäs Fiber ekonomisk förening
Organisationsnummer 769622-3465

Tid: Söndag den 16:e juni 2024, Kl. 10.00
Plats: Sannäs Folkets Hus

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om budget.
 12. Beslut om årsavgift och andra avgifter.
  • Styrelsen föreslår att
  o sänka Medlemsavgiften med 100:- inkl. moms och samtidigt
  o ta bort kvartalsfakturor och endast ha årsfakturor
  o övriga avgifter behålles oförändrade
 13. Val av ordförande
 14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall
  vara sammankallande.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
  föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.
 18. Mötets avslutande.

Problem logga in på TV

Problem logga in på TV

Telia gjorde en stor mjukvaruändring i mitten av januari. Detta har resulterat i att många medlemmar har problem med ett långsammare fibernät och svårighet att få igång TV med den inloggning vi är vana vid. Vi har haft daglig kontakt med Telia men problemet är ännu inte löst. Vi fortsätter att jaga Telia och har nyligen eskalerat problemet högre upp i deras organisation.

Sannäsfiber kan inte hjälpa dig men Telia kan hjälpa dig om du ringer 020-202070 eller +46-771990200. Observera att du MÅSTE ha BankID eller en Personlig kod för att identifiera dig när du ringer Telia.

Personer som inte har ett svenskt personnummer kan inte skaffa BankID.

Alla som inte har BankID måste beställa en Personlig kod hos Teliamed följande länk.

Ange din lokala gatuadress här i Tanum

Beställ personlig kod – Fastighetsägare (telia.se)

https://casey-ext.han.telia.se/3195?sh=028fca25c07dd8d86ecf8ce91af77c8f

Lösenord – TeliaKollektivKund

Viktig information från Sannäs Fiber Ek. förening

Viktig information från Sannäs Fiber Ek. förening

Sannäs Fiber Ek. förening har beslutat att byta ut föreningens nuvarande redovisningsfirma. Avtal har tecknats med Fiberekonom Sverige AB (”Fiberekonomi”) som börjar sitt åtagande med utskick av fakturor den 1 november 2023.

Du kommer de närmaste dagarna att få ett mejl utskickat från noreply@fiberekonomi.se med inloggningsuppgifter till webbportalen för Fiberekonomi (portal.fiberekonomi.se) och det är mycket viktigt att du kontrollerar att alla dina uppgifter har blivit korrekt registrerade. 

När du loggar in i Fiberekonomis webbportal (portal.fiberekonomi.se) kommer du själv att kunna rätta vissa uppgifter som eventuellt har blivit felaktiga eller är inaktuella. Finns det fel i uppgifter som du inte kommer åt att justera, kontakta då Sannäs Fibers administratörer för webbportalen, se nedan.

Har du ingen mejladress eller någon dator kan du få hjälp av Sannäs Fibers administratörer, se nedan, att kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta.

Om du bor utanför Sverige är det särskilt viktigt att vi har en mailadress till dig. Det är dyrt att skicka brev utomlands och postgången tar ofta lång tid.

Betalning

När du betalar din faktura, är det viktigt att du anger OCR-nr vid betalning. Använder du (i) manuella inbetalningskort, (ii) skriver fel OCR-nr eller (iii) gör betalning från utlandet, tvingas Fiberekonomi hantera dessa inbetalningar manuellt (dessa tre kallas härefter ”Manuell inbetalning”). Fiberekonomi tar ut en extra kostnad för ”Manuell inbetalning” och därför kommer vi, i förekommande fall, att lägga på en avgift för ”Manuell inbetalning” (för närvarande är den 50 kr) på nästkommande faktura.

E-faktura och Autogiro kan endast hanteras från svenska banker och då krävs också ett giltigt svenskt personnummer.

Om allt fungerar som planerat så behöver du inte göra något förutom att gå in på Fiberekonomis webbportal (portal.fiberekonomi.se) och kontrollera dina kontaktuppgifter enligt ovan. Det vill säga, de som fått E-fakturor, epost-fakturor eller brevfakturor tidigare kommer få samma typ av faktura den 1 november 2023.

Fiberekonomi kommer att skicka ut sina e-post-fakturor från noreply@fiberekonomi.se. Kontrollera att dina fakturor inte hamnar i skräppost.

Fakturaval

I webbportalen kommer du att kunna välja faktureringsmetod.

Vi föreslår att du väljer autogiro alternativt E-faktura. Vill du göra ett val måste du göra det senast 30 oktober för att det skall gälla redan för nästkommande faktura som går ut 1 november.

Hur ändrar jag fakturametod?

 1. Autogiro – du ansöker via din internetbank om du vill ha autogirobetalning.

 2. E-faktura (direkt till din internetbank) – Logga in i portal.fiberekonomi.se och ändra under fliken ”Fakturaval” från menyn ”Mina sidor”. Du måste även ange vilken bank du har, så att fakturorna skickas till rätt bank. Du kan INTE beställa E-faktura i din internetbank, bara på Fiberekonomis portal.

 3. e-postfaktura (pdf faktura skickas till din epost) – Logga in i portal.fiberekonomi.se och ändra under fliken ”Fakturaval” från menyn ”Mina sidor”. Du måste klicka på knappen ”Skicka verifieringskod till angiven e-post”.  Vi kan då kontrollera att rätt e-postadress är registrerad för dig.

 4. Brevfaktura – får du om du haft det tidigare. Fiberekonomi tar ut en extra kostnad för brevfakturor och därför kommer vi att lägga på en ”Avgift brevfaktura” som för närvarande är 60 kr.

Med vänlig hälsning

Sannäs Fiber Ek. förening

Får du problem, kontakta då någon av oss:

Jörgen Meijer
Greby 13
457 95 Grebbestad
Mobil: 070-8434973
epost: sannasfiber@gmail.se  
Ingemar Andersson
Norrsundsvägen 15
457 73 Havstenssund
Mobil: 073-5336930
epost: sannasfiber@gmail.se  

Denna information har bifogats brevfakturan till dem som inte har anmält någon mejladress till oss.

Reducerad kostnad för Gruppavtal till Telia

Reducerad kostnad för Gruppavtal till Telia

Vid kommande Föreningsstämma den 11:e juni kommer styrelsen att föreslå att kostnaden för Gruppavtal minskas med 100:- /månad inkl. moms fr.o.m. den 1:e juli 2023.

Detta kan vi göra då vi tecknat ett förmånligt avtal med Telia som löper över 8 år.

Styrelsen har beslutat att genomföra sänkningen på kommande faktura för kvartal 3.

Kostnaden för Gruppavtalet reduceras därmed från 249:-/månad (747:-/kvartal) till 149:-/månad (447:-/kvartal).

Du som betalat årsfaktura kommer att kompenseras med 600:- inkl. moms på årsfakturan för 2024.

Styrelsen

Kallelse till Föreningsstämma 2023

Kallelse till Föreningsstämma 2023

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Sannäs Fiber ekonomisk förening, Organisationsnummer 769622-3465

Förvaltningsberättelse, Årsredovisning, Revisionsberättelse och Budget kommer att finnas tillgängliga på Årsmötet.

       Tid: Söndag den 11:e juni 2023, Kl. 10.00       

Plats: Sannäs Folkets Hus

Föredragningslista

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11 Beslut om budget.

12.Beslut om årsavgift och andra avgifter.

 • Styrelsens föreslår att sänka Nätavgiften med 100:- inkl. moms / månad.
 • Styrelsen föreslår att övriga avgifter behålles oförändrade

13.Val av ordförande

14.Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

15.Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

16.Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall

vara sammankallande.

17.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller

föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman.

18.Mötets avslutande.

Telia byter teknik för Hemtelefoni

Telia byter teknik för Hemtelefoni

Nu har Telia lanserat till en bättre och mer flexibel och modern telefonilösning genom tjänsten Hemtelefoni via Mobilnätet.

OBS: Om du inte vill ha kvar Din fasta telefon kan du bortse från denna information

Telia kommer under året att succesivt avveckla dagens bredbandstelefoni som stödjer dagens hemtelefoner. Telia kommer skicka ut ytterligare information efter hand.

Det är dock ingen brådska med att byta telefoni och därmed router. Den gamla routern har kapacitet på 1000 Mb även om den nya har en nyare version av WiFi – WiFi6.

Följande gäller för Dig som önskar behålla din hemtelefon, d.v.s. Ditt 0525-nummer när du byter till den nya routern som stödjer hemtelefon via mobilnätet;

 • Du kan redan nu ringa Telia kundsupport 020202070 och beställa ett simkort (kostnadsfritt) för hemtelefoni via mobilnätet. Uppge att Du tillhör Sannäs Fiber.
 • Du behöver en telefon som är anpassad för simkort. Denna kan du köpa av Telia alternativt kan Du använda en vanlig mobiltelefon.
 • Simkortet innebär att du får ett 070-nummer kopplat till telefonen. Detta visas tyvärr i displayen hos den du ringer till istället för Ditt fasta nummer t.ex. 0525-2100XX.
 • Du ska alltid inleda med riktnumret, även när du ringer till ett fast nummer i det riktnummerområde där du bor.
 • När Du fått simkort och monterat det i en anpassad telefon kan Du installera den nya routern. Då skall hemtelefonen fungera.
 • Alla samtal till fasta och mobila nummer inom Sverige ingår. Nummerpresentation och mobilsvar ingår också helt kostnadsfritt.

Frågor och svar

Vad är Hemtelefoni via mobilnätet?

Hemtelefoni via mobilnätet innebär att samtalen går via mobilnätet.

Kan jag behålla mitt befintliga hemtelefonnummer?

Har du redan ett hemnummer kan du behålla det. Den största skillnad du kommer märka är att när du ringer till någon annan visas ett mobilnummer istället for ditt hemnummer. Det innebär att den som ringer dig kan välja att ringa till ditt hemnummer eller mobilnumret.
När du ska ringa till ett annat fast nummer behöver du slå riktnumret t.ex. 0525 före det fasta numret precis som när du ringer från en mobil.

Behöver jag byta telefon?

När du skaffar Hemtelefoni via mobilnätet behöver du använda en telefon med möjlighet att koppla in ett simkort. Hos Telia, samt där Dorotelefoner säljs kan du köpa telefoner som är anpassade för samtal via mobilnätet. Man kan även använda en vanlig mobiltelefon.

Jag har larm – fungerar det även med Hemtelefoni via mobilnätet?
Har du ett hem eller trygghetslarm kopplat till det fasta telenätet är det bra om du kontaktar den som har larmet innan du byter till Hemtelefoni via mobilnätet.
De flesta larm går inte via Hemtelefonin, men det är alltid bäst att kontrollera innan man byter.

Vilka villkor gäller?

I tjänsten ingår samtal och öppningsavgift inom Sverige till fasta telefoner och mobiltelefoner. För utlandssamtal tillkommer en öppningsavgift per samtal och minutpris beroende på destination. För att se priser för Hemtelefoni gå till telia.se/priser.
Tjänsten tillhandahålls via mobilnätet till fast anslutningspunkt.

För tjänsten gäller Telias Allmänna och särskilda villkor för tjänster till konsumenter. För fullständiga

Villkor, se telia.se/villkor.
Fakturaavgift tillkommer per pappersfaktura. Med Telia efaktura slipper du fakturaavgiften. Läs mer på

telia.se/efaktura.

Vad kostar samtal till utlandet?

Betalsamtal och samtal till utlandet betalar du enligt den mobila prislistan for privatkunder som du hittar på telia.se/priser. Du kan även teckna tillvalstjänsten ”Till utlandet”.

Kan jag behålla mitt gamla hemnummer om jag skaffar Hemtelefoni via mobilnätet?

Ja, du behåller ditt gamla telefonnummer. Skillnaden är att när du ringer till någon som har nummerpresentation så är det ditt mobila telefonnummer i den nya telefonilösningen som visas. Den som ringer till dig kan fortsätta att ringa ditt gamla telefonnummer eller välja att ringa på det mobila telefonnumret. Båda numren fungerar.

Ringer jag samtal på samma sätt som tidigare med Hemtelefoni via mobilnätet?

Det finns en liten men viktig skillnad. Du ska alltid inleda med riktnumret, även när du ringer till ett fast nummer i ditt riktnummerområde där du bor.
En annan viktig skillnad är att när du ringer till någon som har nummerpresentation så är det ditt mobila telefonnummer i den nya telefonilösningen som visas. Den som ringer till dig kan fortsätta att ringa ditt gamla telefonnummer eller välja att ringa på det mobila telefonnumret. Båda numren fungerar.

Telia byter switchar

Telia byter switchar

Under vecka 16 kommer Telia att byta switchar i noderna. Det innebär att det kan bli kortare störningar i uppkopplingen under tiden bytet sker.

Eventuellt kan du behöva starta om din utrustning om det inte fungerar. Om det inte fungerar så prova att starta om utrustningen igen efter ett par timmar.

Några dagar senare kommer Telia att uppgradera till 1000/1000 Mbit. Denna uppgradering medför inget avbrott i trafiken och kräver ingen omstart.

Havstenssund 2023.03.31

Styrelsen

Sannäs Fiber ekonomisk förening

Viktig information om byte av utrustning

Viktig information om byte av utrustning

Sannäs Fiber ek. förening har förlängt avtalet med Telia som Kommunikationsoperatör. Avtalet träder i kraft redan 2023-01-01. Kapaciteten i nätet kommer då, till en början, att öka till 500 Mbit/sek.

Telia kommer att under några månader att anpassa utrustningen i våra noder. När det är klart kommer vi få en kapacitet på 1000/1000 Mbit/sek. Den gamla utrustningen kommer att fungera tills vidare, men för att utnyttja den ökade kapaciteten behöver Ni byta Router.

TV-boxen som Ni får har 4K-upplösning vilket innebär att om Ni har en nyare tv så får Ni bättre bild. Den gamla boxen (runda modellen) kommer fortfarande gå att använda och Ni kan koppla den till en extra tv i huset.

Efter Ni bytt Router tar det ca 15 minuter innan internet går igång igen. Låt Routern sitta ansluten och bryt inte strömmen. Den nya TV boxen gör ett par uppdateringar. Låt strömmen sitta i tills Ni för uppmaningen om att ”Logga in”

Använder Ni fast telefoni så vänta med att byta routern tills dess att telefonnumret gjorts om till nya förutsättningar. Detta gäller även eventuella larm och annat som använder den fasta telefonlinjen. Information om hur man löser detta kommer i ett senare mail, hämta ut routern, men avvakta med att byta ut den gamla tills dess. Det innebär att Ni, så snart som möjligt, skall hämta ny utrustning i form av Router och TV box. Elon är snälla och hjälper föreningen med distributionen så vi är tacksamma om Ni hämtar utrustningen så snart som möjligt så att Elon får tömt lagret.

Utrustningen finns för avhämtning hos ELON på shoppingcentret i Tanum.

Utrustningen ligger kvar hos ELON tills vidare, men vi önskar att ni hämtar den vid första möjliga tillfälle.

Ni kommer att få legitimera Er och signera att Ni hämtat utrustningen på en lista hos ELON. Om Ni inte kan hämta utrustningen själv, kan Ni kanske be någon granne/eller vän hämta ut den för Er. Denne får då legitimera sig och signera att hen hämtat utrustningen på en lista.

Ni kommer bli tillfrågad om att verifiera din mailadress så om du hämtar ut boxar åt någon annan så skriv ner deras mailadresser på en lapp och lämna till Elon i samband med att du hämtar boxarna.

Styrelsen Sannäs Fiber Ek. förening

Information Höjd nätavgift och ny administrativ avgift

Information Höjd nätavgift och ny administrativ avgift

Information till samtliga medlemmar

Vid Årsstämman söndagen den 12 juni beslöts att höja Nätavgiften med 100:- inkl. moms / månad. Nätavgiften blir därmed totalt 201:- inkl. moms/månad fr.o.m. 1 juli-2022 , se utdrag ur protokoll nedan. För Passiva anslutningar kvarstår 101:-/månad

Det innebär att på nästkommande faktura för perioden 2022.10.01 – 2022.12.31 kommer nätavgiften debiteras med 603:- plus 300:- för perioden 2022.07.01 – 2022.09.30 = Totalt 903:-

För medlemmar som betalar årsfaktura kommer ett tillägg om 600:- (för tiden 1juli – 31 dec. – 2022) att debiteras på nästkommande årsfaktura i början av oktober med förfallodag 31 december 2022. Det innebär 600:- + 2.412:- = Totalt 3.012:-

12. Beslut om årsavgift och andra avgifter (utdrag från årsmötesprotokoll)

Styrelsen föreslår en höjning av nätavgiften med 100:-/mån inkl. moms p.g.a.

 • Höga kostnader för utsättningar inför grävning
 • Kostnader för avgrävningar
 • Byte av batterier i noder
 • Utbyte av skåp
 • Etc

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsen förslag att höja Nätavgiften med 100:-/månad fr.o.m. 1 juli 2022.

Årsstämman beslöt, efter diskussion, att godkänna styrelsens förslag att ta ut en administrativ avgift vid Ägarbyte om 1.500:- inkl. moms.

Årsstämman beslöt att övriga avgifter skall vara oförändrade.

2022.06.16

Hälsningar

Styrelsen för Sannäs Fiber