Kategori: Uncategorized

Information Höjd nätavgift och ny administrativ avgift

Information Höjd nätavgift och ny administrativ avgift

Information till samtliga medlemmar

Vid Årsstämman söndagen den 12 juni beslöts att höja Nätavgiften med 100:- inkl. moms / månad. Nätavgiften blir därmed totalt 201:- inkl. moms/månad fr.o.m. 1 juli-2022 , se utdrag ur protokoll nedan. För Passiva anslutningar kvarstår 101:-/månad

Det innebär att på nästkommande faktura för perioden 2022.10.01 – 2022.12.31 kommer nätavgiften debiteras med 603:- plus 300:- för perioden 2022.07.01 – 2022.09.30 = Totalt 903:-

För medlemmar som betalar årsfaktura kommer ett tillägg om 600:- (för tiden 1juli – 31 dec. – 2022) att debiteras på nästkommande årsfaktura i början av oktober med förfallodag 31 december 2022. Det innebär 600:- + 2.412:- = Totalt 3.012:-

12. Beslut om årsavgift och andra avgifter (utdrag från årsmötesprotokoll)

Styrelsen föreslår en höjning av nätavgiften med 100:-/mån inkl. moms p.g.a.

 • Höga kostnader för utsättningar inför grävning
 • Kostnader för avgrävningar
 • Byte av batterier i noder
 • Utbyte av skåp
 • Etc

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsen förslag att höja Nätavgiften med 100:-/månad fr.o.m. 1 juli 2022.

Årsstämman beslöt, efter diskussion, att godkänna styrelsens förslag att ta ut en administrativ avgift vid Ägarbyte om 1.500:- inkl. moms.

Årsstämman beslöt att övriga avgifter skall vara oförändrade.

2022.06.16

Hälsningar

Styrelsen för Sannäs Fiber

Min Fibersida; Information samtliga medlemmar

Min Fibersida; Information samtliga medlemmar

Information till samtliga medlemmar i Sannäs Fiber Ekonomisk Förening

Christer Westman, Cewest Consulting, som under ett flertal år på ett förtjänstfullt sätt skött bokföring, bokslut, fakturering, medlemsregister, löner, deklaration etc. har valt att gå i pension.

Styrelsen har därför tecknat avtal med serviceföreningen Västfiber att ta över de administrativa tjänster som Cewest Consulting hittills hanterat.

Kort info om Västfiber

Västfiber är en ekonomisk förening som ägs till 100 procent gemensamt av de fiberföreningar som är medlemmar. Det finns inga privata vinstintressen.

Västfiber bildades 2015 i syfte att vara ett stöd till lokala fiberföreningar, som vill fortsätta att vara fristående egenägda fiberföreningar.

Idag (2022) omfattar Västfiber 38 medlemsföreningar i södra och mellersta Sverige, som tillsammans representerar över 26 000 användare. Även Sannäs Fiber är numera medlem och därmed delägare i Västfiber

Se viktig information här nedan

Från och med nästkommande faktura kommer Västfiber att administrera bland annat fakturahantering för Sannäs Fiber. Detta kommer att ske genom medlemsportalen Min Fibersida https://minfibersida.se/

Genom Min Fibersida kommer Du som medlem, att som tidigare få möjlighet till E-faktura. Tyvärr är dock inte funktionen för E-faktura klar till den första fakturan (för juli/aug/sep) som sänds ut inom kort. I stället kommer alla fakturor att sändas ut som bilaga till ett e-postmeddelande, med undantag för de medlemmar som redan tidigare registrerat sig för pappersfaktura.

Viktigt: Du behöver redan nu logga in i medlemsportalen för att kontrollera Dina kontaktuppgifter. Klicka på länken ovan och skriv in Din e-postadress i rutan för UserName, klicka sedan på ”Glömt lösenord”, då sänds ett tillfälligt lösenord till Din e-post.

Observera att inloggningen med e-postadress kan endast gå till ett medlemsnummer, så att om Du har två (eller fler) medlemsnummer måste Du ha olika e-postadresser till dessa. Alternativt kan vi lägga ihop Dina anslutningar till ett medlemsnummer. Om vi lägger ihop till ett medlemsnummer ser Du samtidigt alla anslutningar vid inloggning, separat faktura per anslutning kan arrangeras.

I medlemsportalen kan Du sedan uppdatera Dina kontaktuppgifter, se (och ladda hem) alla dina fakturor som är skapade i min Fibersida. Du kan även se om dessa fakturor är registrerade som betalda.

Har du frågor om hur den nya rutinen fungerar, är du välkommen att kontakta Ingemar Andersson i styrelsen, som hjälper dig till rätta. Ingemar når du via mejl iya1950@gmail.com .

Styrelsen hälsar Västfiber välkomna och hoppas på ett Gott samarbete.

2022-06-01

Bästa hälsningar Styrelsen Sannäs Fiber

Information Ny leverantör för administrativa tjänster

Information Ny leverantör för administrativa tjänster

Hej
Bästa fibermedlem
För Din information så har Sannäs Fiber bytt leverantör för att administrera bokföring, bokslut, fakturering, medlemsregister, löner, deklaration etc.
Fram tills nu har Cewest konsult skött dessa tjänster åt oss och i framtiden kommer Västfiber att sköta tjänsterna.
För Dig, som valt att betala via pappersfaktura och önskar fortsätta med det, innebär det att Du i fortsättningen får pappersfakturorna från Västfiber. Extra kostnad för pappersfaktura är f.n. 40:- per faktura.
Alternativt kan Du få fakturan gratis:
• som PDF via mejl om Du har en E-postadress
• direkt till internetbanken som E-faktura. Du måste i så fall anmäla detta till Din bank samt till Sannäs Fiber.
Om Du inte har mejladress kan Du enkelt skaffa det utan kostnad. Se information i bif. länk; https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.685120/basta-gratistjansterna-for-webb-mejl
2022-06-01
Bästa hälsningar
Styrelsen för Sannäs Fiber Ekonomisk Förening

Underhållsarbete Havstenssund

Underhållsarbete Havstenssund

På grund av ett skadat skåp och fiber i Havstensund som måste bytas ut så kommer det bli avbrott på er internet uppkoppling natten mellan den 10 & 11 juni.

De områden som berörs är Havstenssund, Gullbringa, Viken och öarna utanför Havstenssund.

Arbetet påbörjas kl 22:00 och väntas vara klart 08:00 dagen därpå. Arbetet kommer att pågå hela natten och uppkopplingen kan komma och gå.

Hälsningar,

Sannäs Fiber

Information Tvillingabonnemang 2021.04.23

Information Tvillingabonnemang 2021.04.23

Hej Fibermedlem!

2021.04.24

Som du säkert noterat har Telia skickat ut information om en kostnad på 129:-/månad för Tvillingabonnemang. Informationen berör alltså bara dig som har mer än en TV.

Vi har varit i kontakt med Telia idag och de kommer inte att debitera våra medlemmar för tvillingabonnemang under avtalsperioden fram till 2024-04-09.

Du skall alltså inte betala för tvillingabonnemang. Om du ändå skulle bli debiterad så kontakta Telia på telefon 020-20 20 70

Bästa hälsningar

Sannäs Fiber Ekonomisk Förening

Planerade inkopplingar / Blåsningar 2021

Planerade inkopplingar / Blåsningar 2021

INKOPPLINGAR APRIL 2021

innerfiber, ute box och slang klart 2021-04-09

Blåsning 2021-04-16

Svetsat klart 2021-04-20

Inkoppling  2021-04-29,30

Inkopplingar juni 2021

Innerfiber , ute box och slang klart 2021-06-04

Blåst klart 2021-06-15

Svetsat klart 2021-06-18

Inkoppling  2021-06-23,24

Inkopplingar oktober 2021

Innerfiber, ute box och slang på plats  2021-10-01

Blåst klart 2021-10-12

Svetsat klart 2021-10-15

Inkoppling  2019-10-25, 26

Inkopplingar januari 2022

Innerfiber, ute box och slang klart 2022-01-07

Blåst klart 2022-01-14

Svetsat klart 2022-01-20

Inkoppling 2022-01-26,27

Nätproblem / KAPACITETSBRIST

Nätproblem / KAPACITETSBRIST

SANNÄS FIBER EK. FÖR. 2021-03-05 

Av Jörgen Meijer, styrelsesuppleant i Sannäs Fiber och anställd hos ELON 

Som framgick av vårt meddelande i november förra året rapporterade ett flertal medlemmar att de upplevt problem med sitt nät i bostaden. Många ställde därför frågan om det kunde bero på kapacitetsbrist i nätet eller hos vår leverantör Telia. Vid förfrågan bekräftade företaget att man tidvis haft vissa kapacitetsproblem på grund av kraftigt ökande efterfrågan under pandemin via ökat hemarbete, distansundervisning med mera. 

Några medlemmar har emellertid ifrågasatt om problemen verkligen kan bero på kapacitetsbrist och vid direkt fråga svarar Telia nu att vi endast använder en bråkdel av vår tilldelade kapacitet. 

Hastighetsmätning med hjälp av Bredbandskollen i mobiltelefon kan ge missvisande resultat. Mätning skall utföras via kabelansluten dator för att ge tillförlitliga värden över uppmätta hastigheter, innan felanmälan till Telia. 

Jag har i mellantiden gjort ett antal hembesök hos medlemmar, som rapporterat störningar och funnit olika anledningar till dessa. I inget fall har vi funnit något problem i fiberförbindelsen fram till bostaden som går att härleda till Telia eller nätets kapacitet.

 Kontakta dock alltid Telias kundtjänst först för att utesluta att problemen kan hänföras till fiberuppkopplingen. 

Jag har funnit att problemen som regel kunnat härledas till fel i installationen i hemmiljön, men det kan ofta vara svårt att hitta orsaken på egen hand.

Kontrollera att du inte råkar vara ansluten till internet i till exempel gäststuga eller hos granne (om du anslutit dit vid ev. tidigare besök). Har du varit ansluten till grannes nätverk tidigare, ta bort det nätet från ”sparade nät”. 

Wi-Fi har begränsad räckvidd och är ofta utsatt för störningar. Har man problem med uppkoppling trots att man befinner sig i närheten av routern, så kan felet ligga hos routern. Ring Telias kundtjänst för hjälp med felsökning. 

Har ni fortfarande problem så kontakta gärna ett lokalt IT företag och be om hjälp. Förslag på företag i Tanum som kan hjälpa till: Axelssons El, Curator, ELON med flera. 

RUT-avdrag 50% gäller för arbetskostnad med IT- hjälp i hemmet för svenska medborgare. 

(Dokumentet uppdaterat 2021-03-05)

E-faktura

E-faktura

Nu har du möjlighet att välja E-faktura. Gå in på Din bank och registrera Dig för Sannäs Fiber Ekonomisk förening så får du fakturan direkt till Din internetbank. Exemplet nedan, framtaget av Christer Westman, avser Swedbank . Övriga banker har liknande rutiner.

Hur du byter till Västnytt

Hur du byter till Västnytt

För instruktioner om hur du byter till Västnytt finns här en manual.

Instruktion för att ställa om TV-boxen för att se VÄSTNYTT.
Instruktionen fungerar för såväl den gamla som den nya TV-boxen.
Gör så här för att byta till SVT Väst och TV4 Väst

 1. Använd fjärrkontrollen till TV-Boxen
 2. Välj Meny, gå till höger och välj Inställningar, klicka OK.
 3. Du kommer till en lista som börjar med Kanallistor högst upp
 4. Gå längst ner i listan genom med hjälp av pilarna på fjärrkontollen
 5. Längst ner i listan (nedanför Zappa som fjärrkontroll) dyker SVT LOKALKANAL och TV4 LOKALKANAL upp
 6. Markera SVT LOKAL KANAL genom att klicka OK på fjärrkontroll och gå över till högersidan.
 7. Markera SVT VÄST så att texten blir lilafärgad och klicka OK. OBS: Bocken skall stå kvar framför vald kanal när Du klickat OK.
 8. Gå tillbaks och välj TV4 LOKALKANAL . Gå över till högersida, markera TV4 Väst och klicka OK. OBS: Bocken skall stå kvar framför vald kanal när Du klickat OK.
 9. Klart
  Lycka till