Kategori: Uncategorized

Viktig information om byte av utrustning

Viktig information om byte av utrustning

Sannäs Fiber ek. förening har förlängt avtalet med Telia som Kommunikationsoperatör. Avtalet träder i kraft redan 2023-01-01. Kapaciteten i nätet kommer då, till en början, att öka till 500 Mbit/sek.

Telia kommer att under några månader att anpassa utrustningen i våra noder. När det är klart kommer vi få en kapacitet på 1000/1000 Mbit/sek. Den gamla utrustningen kommer att fungera tills vidare, men för att utnyttja den ökade kapaciteten behöver Ni byta Router.

TV-boxen som Ni får har 4K-upplösning vilket innebär att om Ni har en nyare tv så får Ni bättre bild. Den gamla boxen (runda modellen) kommer fortfarande gå att använda och Ni kan koppla den till en extra tv i huset.

Efter Ni bytt Router tar det ca 15 minuter innan internet går igång igen. Låt Routern sitta ansluten och bryt inte strömmen. Den nya TV boxen gör ett par uppdateringar. Låt strömmen sitta i tills Ni för uppmaningen om att ”Logga in”

Använder Ni fast telefoni så vänta med att byta routern tills dess att telefonnumret gjorts om till nya förutsättningar. Detta gäller även eventuella larm och annat som använder den fasta telefonlinjen. Information om hur man löser detta kommer i ett senare mail, hämta ut routern, men avvakta med att byta ut den gamla tills dess. Det innebär att Ni, så snart som möjligt, skall hämta ny utrustning i form av Router och TV box. Elon är snälla och hjälper föreningen med distributionen så vi är tacksamma om Ni hämtar utrustningen så snart som möjligt så att Elon får tömt lagret.

Utrustningen finns för avhämtning hos ELON på shoppingcentret i Tanum.

Utrustningen ligger kvar hos ELON tills vidare, men vi önskar att ni hämtar den vid första möjliga tillfälle.

Ni kommer att få legitimera Er och signera att Ni hämtat utrustningen på en lista hos ELON. Om Ni inte kan hämta utrustningen själv, kan Ni kanske be någon granne/eller vän hämta ut den för Er. Denne får då legitimera sig och signera att hen hämtat utrustningen på en lista.

Ni kommer bli tillfrågad om att verifiera din mailadress så om du hämtar ut boxar åt någon annan så skriv ner deras mailadresser på en lapp och lämna till Elon i samband med att du hämtar boxarna.

Styrelsen Sannäs Fiber Ek. förening

Information Höjd nätavgift och ny administrativ avgift

Information Höjd nätavgift och ny administrativ avgift

Information till samtliga medlemmar

Vid Årsstämman söndagen den 12 juni beslöts att höja Nätavgiften med 100:- inkl. moms / månad. Nätavgiften blir därmed totalt 201:- inkl. moms/månad fr.o.m. 1 juli-2022 , se utdrag ur protokoll nedan. För Passiva anslutningar kvarstår 101:-/månad

Det innebär att på nästkommande faktura för perioden 2022.10.01 – 2022.12.31 kommer nätavgiften debiteras med 603:- plus 300:- för perioden 2022.07.01 – 2022.09.30 = Totalt 903:-

För medlemmar som betalar årsfaktura kommer ett tillägg om 600:- (för tiden 1juli – 31 dec. – 2022) att debiteras på nästkommande årsfaktura i början av oktober med förfallodag 31 december 2022. Det innebär 600:- + 2.412:- = Totalt 3.012:-

12. Beslut om årsavgift och andra avgifter (utdrag från årsmötesprotokoll)

Styrelsen föreslår en höjning av nätavgiften med 100:-/mån inkl. moms p.g.a.

  • Höga kostnader för utsättningar inför grävning
  • Kostnader för avgrävningar
  • Byte av batterier i noder
  • Utbyte av skåp
  • Etc

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsen förslag att höja Nätavgiften med 100:-/månad fr.o.m. 1 juli 2022.

Årsstämman beslöt, efter diskussion, att godkänna styrelsens förslag att ta ut en administrativ avgift vid Ägarbyte om 1.500:- inkl. moms.

Årsstämman beslöt att övriga avgifter skall vara oförändrade.

2022.06.16

Hälsningar

Styrelsen för Sannäs Fiber

Min Fibersida; Information samtliga medlemmar

Min Fibersida; Information samtliga medlemmar

Information till samtliga medlemmar i Sannäs Fiber Ekonomisk Förening

Christer Westman, Cewest Consulting, som under ett flertal år på ett förtjänstfullt sätt skött bokföring, bokslut, fakturering, medlemsregister, löner, deklaration etc. har valt att gå i pension.

Styrelsen har därför tecknat avtal med serviceföreningen Västfiber att ta över de administrativa tjänster som Cewest Consulting hittills hanterat.

Kort info om Västfiber

Västfiber är en ekonomisk förening som ägs till 100 procent gemensamt av de fiberföreningar som är medlemmar. Det finns inga privata vinstintressen.

Västfiber bildades 2015 i syfte att vara ett stöd till lokala fiberföreningar, som vill fortsätta att vara fristående egenägda fiberföreningar.

Idag (2022) omfattar Västfiber 38 medlemsföreningar i södra och mellersta Sverige, som tillsammans representerar över 26 000 användare. Även Sannäs Fiber är numera medlem och därmed delägare i Västfiber

Se viktig information här nedan

Från och med nästkommande faktura kommer Västfiber att administrera bland annat fakturahantering för Sannäs Fiber. Detta kommer att ske genom medlemsportalen Min Fibersida https://minfibersida.se/

Genom Min Fibersida kommer Du som medlem, att som tidigare få möjlighet till E-faktura. Tyvärr är dock inte funktionen för E-faktura klar till den första fakturan (för juli/aug/sep) som sänds ut inom kort. I stället kommer alla fakturor att sändas ut som bilaga till ett e-postmeddelande, med undantag för de medlemmar som redan tidigare registrerat sig för pappersfaktura.

Viktigt: Du behöver redan nu logga in i medlemsportalen för att kontrollera Dina kontaktuppgifter. Klicka på länken ovan och skriv in Din e-postadress i rutan för UserName, klicka sedan på ”Glömt lösenord”, då sänds ett tillfälligt lösenord till Din e-post.

Observera att inloggningen med e-postadress kan endast gå till ett medlemsnummer, så att om Du har två (eller fler) medlemsnummer måste Du ha olika e-postadresser till dessa. Alternativt kan vi lägga ihop Dina anslutningar till ett medlemsnummer. Om vi lägger ihop till ett medlemsnummer ser Du samtidigt alla anslutningar vid inloggning, separat faktura per anslutning kan arrangeras.

I medlemsportalen kan Du sedan uppdatera Dina kontaktuppgifter, se (och ladda hem) alla dina fakturor som är skapade i min Fibersida. Du kan även se om dessa fakturor är registrerade som betalda.

Har du frågor om hur den nya rutinen fungerar, är du välkommen att kontakta Ingemar Andersson i styrelsen, som hjälper dig till rätta. Ingemar når du via mejl iya1950@gmail.com .

Styrelsen hälsar Västfiber välkomna och hoppas på ett Gott samarbete.

2022-06-01

Bästa hälsningar Styrelsen Sannäs Fiber

Information Ny leverantör för administrativa tjänster

Information Ny leverantör för administrativa tjänster

Hej
Bästa fibermedlem
För Din information så har Sannäs Fiber bytt leverantör för att administrera bokföring, bokslut, fakturering, medlemsregister, löner, deklaration etc.
Fram tills nu har Cewest konsult skött dessa tjänster åt oss och i framtiden kommer Västfiber att sköta tjänsterna.
För Dig, som valt att betala via pappersfaktura och önskar fortsätta med det, innebär det att Du i fortsättningen får pappersfakturorna från Västfiber. Extra kostnad för pappersfaktura är f.n. 40:- per faktura.
Alternativt kan Du få fakturan gratis:
• som PDF via mejl om Du har en E-postadress
• direkt till internetbanken som E-faktura. Du måste i så fall anmäla detta till Din bank samt till Sannäs Fiber.
Om Du inte har mejladress kan Du enkelt skaffa det utan kostnad. Se information i bif. länk; https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.685120/basta-gratistjansterna-for-webb-mejl
2022-06-01
Bästa hälsningar
Styrelsen för Sannäs Fiber Ekonomisk Förening

Underhållsarbete Havstenssund

Underhållsarbete Havstenssund

På grund av ett skadat skåp och fiber i Havstensund som måste bytas ut så kommer det bli avbrott på er internet uppkoppling natten mellan den 10 & 11 juni.

De områden som berörs är Havstenssund, Gullbringa, Viken och öarna utanför Havstenssund.

Arbetet påbörjas kl 22:00 och väntas vara klart 08:00 dagen därpå. Arbetet kommer att pågå hela natten och uppkopplingen kan komma och gå.

Hälsningar,

Sannäs Fiber

Information Tvillingabonnemang 2021.04.23

Information Tvillingabonnemang 2021.04.23

Hej Fibermedlem!

2021.04.24

Som du säkert noterat har Telia skickat ut information om en kostnad på 129:-/månad för Tvillingabonnemang. Informationen berör alltså bara dig som har mer än en TV.

Vi har varit i kontakt med Telia idag och de kommer inte att debitera våra medlemmar för tvillingabonnemang under avtalsperioden fram till 2024-04-09.

Du skall alltså inte betala för tvillingabonnemang. Om du ändå skulle bli debiterad så kontakta Telia på telefon 020-20 20 70

Bästa hälsningar

Sannäs Fiber Ekonomisk Förening

Planerade inkopplingar / Blåsningar 2021

Planerade inkopplingar / Blåsningar 2021

INKOPPLINGAR APRIL 2021

innerfiber, ute box och slang klart 2021-04-09

Blåsning 2021-04-16

Svetsat klart 2021-04-20

Inkoppling  2021-04-29,30

Inkopplingar juni 2021

Innerfiber , ute box och slang klart 2021-06-04

Blåst klart 2021-06-15

Svetsat klart 2021-06-18

Inkoppling  2021-06-23,24

Inkopplingar oktober 2021

Innerfiber, ute box och slang på plats  2021-10-01

Blåst klart 2021-10-12

Svetsat klart 2021-10-15

Inkoppling  2019-10-25, 26

Inkopplingar januari 2022

Innerfiber, ute box och slang klart 2022-01-07

Blåst klart 2022-01-14

Svetsat klart 2022-01-20

Inkoppling 2022-01-26,27

Nätproblem / KAPACITETSBRIST

Nätproblem / KAPACITETSBRIST

SANNÄS FIBER EK. FÖR. 2021-03-05 

Av Jörgen Meijer, styrelsesuppleant i Sannäs Fiber och anställd hos ELON 

Som framgick av vårt meddelande i november förra året rapporterade ett flertal medlemmar att de upplevt problem med sitt nät i bostaden. Många ställde därför frågan om det kunde bero på kapacitetsbrist i nätet eller hos vår leverantör Telia. Vid förfrågan bekräftade företaget att man tidvis haft vissa kapacitetsproblem på grund av kraftigt ökande efterfrågan under pandemin via ökat hemarbete, distansundervisning med mera. 

Några medlemmar har emellertid ifrågasatt om problemen verkligen kan bero på kapacitetsbrist och vid direkt fråga svarar Telia nu att vi endast använder en bråkdel av vår tilldelade kapacitet. 

Hastighetsmätning med hjälp av Bredbandskollen i mobiltelefon kan ge missvisande resultat. Mätning skall utföras via kabelansluten dator för att ge tillförlitliga värden över uppmätta hastigheter, innan felanmälan till Telia. 

Jag har i mellantiden gjort ett antal hembesök hos medlemmar, som rapporterat störningar och funnit olika anledningar till dessa. I inget fall har vi funnit något problem i fiberförbindelsen fram till bostaden som går att härleda till Telia eller nätets kapacitet.

 Kontakta dock alltid Telias kundtjänst först för att utesluta att problemen kan hänföras till fiberuppkopplingen. 

Jag har funnit att problemen som regel kunnat härledas till fel i installationen i hemmiljön, men det kan ofta vara svårt att hitta orsaken på egen hand.

Kontrollera att du inte råkar vara ansluten till internet i till exempel gäststuga eller hos granne (om du anslutit dit vid ev. tidigare besök). Har du varit ansluten till grannes nätverk tidigare, ta bort det nätet från ”sparade nät”. 

Wi-Fi har begränsad räckvidd och är ofta utsatt för störningar. Har man problem med uppkoppling trots att man befinner sig i närheten av routern, så kan felet ligga hos routern. Ring Telias kundtjänst för hjälp med felsökning. 

Har ni fortfarande problem så kontakta gärna ett lokalt IT företag och be om hjälp. Förslag på företag i Tanum som kan hjälpa till: Axelssons El, Curator, ELON med flera. 

RUT-avdrag 50% gäller för arbetskostnad med IT- hjälp i hemmet för svenska medborgare. 

(Dokumentet uppdaterat 2021-03-05)

E-faktura

E-faktura

Nu har du möjlighet att välja E-faktura. Gå in på Din bank och registrera Dig för Sannäs Fiber Ekonomisk förening så får du fakturan direkt till Din internetbank. Exemplet nedan, framtaget av Christer Westman, avser Swedbank . Övriga banker har liknande rutiner.