Fastighetsägarbyte

Fastighetsägarbyte

Följande gäller vid ägarbyte.

Anmälan om ägarbyte görs till sannasfiber@gmail.com

Anmälan skall innehålla information om;

  • vilken fastighet som avses
  • datum för ägarbytet
  • den nya ägaren önskar fortsätta med fiber
  • namn, personnummer, mailadress, telefonnummer, faktureringsadress å den nya ägaren.
  • fakturaval (Autogiro, E-faktura, E-post, eller brevfaktura)

Den gamla ägaren ansvarar för att avsluta sina tjänster till Telia 020-202070 (Kommunikationsoperatören).

Den gamla ägaren ansvarar för abonnemanget fram tills den nya ägaren tillträtt
Den gamla ägaren ansvarar för att de fakturor som skickats ut innan övertagandet betalas.

Anslutningsavtal Sannäs Fiber, Stadgar samt Anslutningskostnader till Sannäs Fiber, gällande per dags dato, finns på www.sannäsfiber.se under dokumentarkiv. Genom att ta över befintligt abonnemang och betala första fakturan bekräftar Du att Du tagit del av accepterat och förstått detta.

För kännedom;
Om inte fiberanslutningen övertas av den nya ägaren kommer anslutningen att kopplas ned och köparen tvingas då börja om med ny Anslutningskostnad och Kapitalinsats om denne skulle ångra sig.

På hemsidan under ”Start” framgår vad som ingår i avtalet med Telia.