Ny medlem

Ny medlem

Sannäs Fiber ansluter gärna nya medlemmar om vårt nät finns i närheten av den som är intresserad.

På kartbilden under Dokumentarkiv / Ny medlem kan du se om din fastighet ligger inom Sannäs Fibers område. OBS; Gränserna är ungefärliga.

Vårt utbud består av TV, bredband och fast telefoni, se under rubriken Start.

Kostnaderna finns redovisade i ”Kostnader” under Dokumentarkiv.

En del av kostnaden är schaktning från Sannäs Fibers skåp till egen fastighet. Sannäs Fiber kan vara behjälplig med att uppskatta kostnaden – men den nya medlemmen betalar alltid den verkliga kostnaden.

Villkoren för anslutning finns redovisade i Sannäs fibers ”Kontrakt” och ”Avtalsregler”, se dokument under Dokumentarkiv.