Om oss

Om oss

Vi är en ekonomisk förening som ansvarar för ett fibernät omkring Sannäsfjorden. Området begränsas i söder av Sövall i Grebbestad, i norr av Raftön och i öster av E-6. F.n. består föreningen av ca 1100 anslutningar och ökar med ett 40-tal per år.

Det tekniska underhållet och utbyggnad av nätet samt administration sköts av underleverantörer.

Styrelse 2023 – 2024

 • Ordförande; Lars Nordström
 • Sekreterare; Ingemar Andersson
 • Styrelsemedlemmar;
  • Stefan Wingqvist,
  • Lars Eklund,
  • Hanne Maeland,
  • Anders Stridsberg,
  • Jörgen Meijer
 • Suppleanter
  • Kjell-Ove Blom
  • Jörgen Andersson
 • Internrevisor
  • Ulf Björkman